kişisel

  1. ZeyNoO

    Kişisel Gelişimin Faydaları

    Kişisel Gelişimin Faydaları Kişinin kendini tanıması, tüm olumlu yargı kalıplarını benimsemek, hedeflere ulaşmada en temel yardımcı olan kişisel gelişimle mümkündür. Kişisel gelişim, çok yönlü gelişim temelli, insanı güçlü, verimli ve etkili yapan, farklı öğrenme yollarına başvurmaya iten bir...
  2. YoRuMSuZ

    Kişisel Özgüven Geliştirme

    Son zamanlarda hemen herkesin günlük yaşamda sıklıkla kullanır olduğu bir kavram, özgüven.. Öz ve güven kelimelerinin birleşiminden oluşan ve günlük kullanımda kişinin kendisine güven duyduğu, kendisini değerli ve önemli algıladığını anlatmak için kullanılan bir ifade. Bilimsel bir tanım olarak...
Top Bottom