köroğlu destanı

  1. YoRuMSuZ

    Köroğlu Destanı Hikayesi

    Köroğlu Destanı Köroğlu Kimdir? Köroğlu Destanı, kahramanı Ruşen Ali'nin ve babası Koca(Seyis) Yusuf'un Bolu Beyi ile olan mücadelelerini ele alır. Kahramanı 16yy. da yaşamış halk ozanı Köroğlu'dur (Ruşen Ali). Destan şöyle gelişir Bolu Beyi'nin haralarında baş seyis olan Koca Yusuf, Bolu...
  2. Çirkin Kral

    Köroğlu Destanı

    Türk Destanları içinde en geç teşekkül eden, diğerlerine göre çok yeni bir destandır. Türklerin, bu günkü büyük ve son yurdumuzun olan ve bunun içinde de her Türk için çok büyük bir değer taşıması, üzerinde hayatından fazla titremesi lazım gelen Anadolumuzda yerleşmesinden sonra meydana gelmiş...
Top Bottom