konfüçyus

  1. dderya

    İlk Çağ'da Eğitim

    İLK ÇAĞ'DA EĞİTİM Bir “bilim” olarak pedagoji, daha önce belirtildiği gibi yeni olmakla birlikte, çocuk ve gencin eğitimi ile ilgili ilkeler, yöntemler bütünü yani bir düşünce ve uygulama olarak ise çok eskidir. Çünkü bireyin eğitimi insanın tarihi kadar eskidir, nerede insan varsa orada...
  2. YoRuMSuZ

    Konfüçyüs

    Büyük Çin bilgesi, filozof, siyasal yönetici ve Çin tarihinde resmi din olarak kabul edilen öğretilerin kuramcısı Konfüçyüs, M.Ö 551 yılında, Lu kentinde -şimdiki Shantung eyaletinde- doğdu. Chou hanedanlığı döneminde (M.Ö. 1027-256), Hristiyanlığın doğuşundan yaklaşık beş yüz yıl önce yaşadı...
Top