kültürleşme

  1. dderya

    Kültür

    Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından alıntılar KÜLTÜR Kültür, insanla doğanın savaşından doğmuştur. İnsanın yaptıklarının tümüdür. Gelenek, görenek, din, aile yapısı, ekonomik düzen gibi temel toplumsal kurumlan giyim, kuşam, araç, gereç, makine gibi teknoloji ürünleri; bilgi, sanat...
Top