kütüphane kuralları

  1. dderya

    Kütüphanelerde Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

    Kütüphane Kuralları Kütüphaneler; yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminin her türlü bilgi gereksinimlerini karşılayarak bulunduğu yörenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan toplumsal kuruluşlardır. Bu çerçevede verilecek...
Top