mal

  1. ZeyNoO

    Zekatın Mal Ile Ilgili Şartları Nelerdir?

    Zekatın Mal ile ilgili Şartları Nelerdir? Kur'an zekâta tâbi olan mallara genel olarak temas etmiş (bk. et-Tevbe 9/103), Hz. Peygamber de hadislerinde hangi malların ne şartlar içinde zekâta tâbi olacaklarını belirtmiş, zekât memurlarına vermiş olduğu tâlimatlarda bu mallardan nasıl ve ne...
Top