marie curie

  1. YoRuMSuZ

    Maddeyi Oluşturan Tanecikler

    Boşlukta yer kaplayan ve kütlesi olan taneciklere madde denir. Tüm maddeler atom adı verilen gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerden oluşur. Atom Nedir? Maddeyi oluşturan taneciklere atom denir. Canlı veya yansız bütün maddeler atomlardan oluşur. Aşağıdaki resimde bazı maddeleri...
Top