masal roman

  1. Suskun

    Masal ile Roman arasındaki benzerlik ve farklılıklar

    ROMAN Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların yer, zaman ve kişiye bağlanarak anlatıldığı uzun soluklu eserlere roman denir. *Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. *Romandaki bütün olaylar belli bir olay etrafında gelişir.Ana olay etrafında olaycıklar vardır. *Şahıs...
Top Bottom