medine

  1. ZeyNoO

    Medine'de Mescid-i Nebi'yi ve Peygamberimizin Kabrini Ziyaret

    Medine'de Mescid-i Nebi'yi ve Peygamberimizin Kabrini Ziyaret Medîne-i Münevvere, Hz. Peygamber'in hicret yurdudur. Resûl-i Ekrem Efendimiz hicretten sonra burada yerleşip Hz. Âişe'nin odasında vefat etmiş ve vefat ettiği yere defnedilmiştir. Daha sonra Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in de...
Top