meryem suresi

  1. BeReNN

    Tefhimu'l Kuran Tefsiri Meryem Suresi (Mevdudi)

    Tefhimu'l Kuran Tefsiri Meryem Suresi (Mevdudi) 019 - MERYEM SURESİ GİRİŞ Adı: Sure adını 16. ayetten alır. Nüzul Zamanı: Bu sure Habeşistan'a hicretten önce nazil olmuştur. Sahih hadislere göre, Hz. Cafer (r.a) , Necaşi, muhacirleri sarayında topladığı zaman onun huzurunda bu sûrenin 1-40...
Top Bottom