milli gelir

  1. dderya

    Nüfus Artışının Milli Gelire Etkisi

    prof.dr.Koray Başol NÜFUS ARTIŞININ DİĞER ALANLARA ETKİSİ Hızlı nüfus artışının diğer alanlara etkisini de büyük bir baskı unsuru olarak görmekteyiz. Bunlar arasında ise, milli gelir, gelir dağılımı, kamu harcamaları, konut ihtiyacı, beslenme durumu, iç göç, kentleşme ve çevre başta...
Top