milli mücadele

  1. dderya

    TÜRKİYE'nin TARİH ve KÜLTÜRÜ ansiklopedik bilgiler

    discovery channel ansiklopedik atlas'tan alıntıladığım paragraflardır. Antik çağda anadolu'ya pek çok medeniyetler hakim olmuştur. daha sonra Orta Asya Türkleri; 11. yüzyılda, kuraklık, toprağın nüfusu besleyememesi, otlakların yetersiz kalması, salgın hastalıklar, Moğollar ve Çinlilerin...
Top Bottom