mitoz

  1. Suskun

    Mitoz Bölünme - Mitoz Bölünme Nedir ?

    Mitoz ya da mitosis bir hücrenin kendi genomunu eşleyerek iki yavru hücre şeklinde bölünmesidir.Oluşan yeni hücreler ana hücreyle aynı genetik yapıyı taşır. Genellikle ardından sitoplazma ve hücre zarının bölünmesi olan sitokinez gelir. Bunun sonucu olarak organelleri ve diğer hücre elemanları...
Top Bottom