mizahi

  1. ZeyNoO

    Mizahi Anlatım Nedir? Mizahi Anlatıma Örnekler

    Mizahi Anlatım Nedir? Mizahi Anlatıma Örnekler Mizahî anlatımda amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmektir. Çok farklı konular mizahi özellik taşıyabilir. Yerine göre çok sıradan bir durum gülünç hâle getirilebilir ya da topluma ait bir gele*neğin eksik ve yanlış yanları...
Top Bottom