mükellef

  1. ZeyNoO

    Zekatın Mükellef Ile Ilgili Şartları Nelerdir?

    Zekatın Mükellef ile ilgili Şartları Nelerdir? Zekât, İslâm'ın beş esası arasında yer alan bir ibadet olması sebebiyle, namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan şartlar, ilke olarak, zekâtta da aranır. Ancak zekât, sosyal yardımlaşma ve dayanışma içeriği de taşıyan malî bir mükellefiyet...
  2. ZeyNoO

    Mükellef - Vergi borçlusu - Vergi yükümlüsü

    Mükellef - Vergi borçlusu - Vergi yükümlüsü Kelime anlamı itibariyle bir edimi yerine getirmek zorunda bulunan kişiyi ifade eden mükellef, vergi hukuku açısından vergiyi ödemek durumunda olan kişidir. Vergi Usul Kanununun 8’nci maddesinde mükellef tanımı; “Vergi kanunlarına göre kendisine...
Top Bottom