mükellefiyet

  1. ZeyNoO

    Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet

    FITIR SADAKASIYLA MÜKELLEFİYET Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücûb) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak "sağ olma" (sağ olarak ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir. Bu yüzden, fıtır sadakası, fıkıh eserlerinde "baş"a izâfe edilerek "zekâtü'r-re's" (baş zekâtı)...
Top