mustafa kemal

  1. dderya

    TÜRKİYE'nin TARİH ve KÜLTÜRÜ ansiklopedik bilgiler

    discovery channel ansiklopedik atlas'tan alıntıladığım paragraflardır. Antik çağda anadolu'ya pek çok medeniyetler hakim olmuştur. daha sonra Orta Asya Türkleri; 11. yüzyılda, kuraklık, toprağın nüfusu besleyememesi, otlakların yetersiz kalması, salgın hastalıklar, Moğollar ve Çinlilerin...
  2. Çağlayağmur

    Mustafa kemal türküsü-oratoryo

    KORO: Bütün eller Kemal yazar Bütün diller Kemal söyler Hey dağların anası Kemalsiz vatan neyler KIZ: Söyle bana yavrucuğum Otur dizlerime de Hürriyeti yaşıyorsun alabildiğine O mavi gözlerinde KORO: Sen Mustafa Kemal misin KIZ: Gel bana yavrucuğum Sarıl boynuma Vatana nur...
Top Bottom