nüfus sayımı

  1. dderya

    Osmanlı Döneminde Nüfus Sayımları

    Osmanlı Döneminde Nüfus Sayımları Nüfus sayımları durup duruken, toplum yapısı ve ihtiyaçlarından bağımsız olarak yapılmış gereksiz çalışmalar değildir. Toplumu meydana getiren fertlerin sayısı, yaşları, cinsiyetleri, dilleri, dinleri, coğrafî ve ekonomik sektörler itibariyle dağılımı, öğrenim...
Top Bottom