nüfus

 1. ZeyNoO

  I. Dünya Savaşına Katılan Devletlerin 1915'teki Nüfusları

  I. Dünya Savaşına Katılan Devletlerin 1915'teki Nüfusları İttifak Devletleri: Almanya 79.000.000 Avusturya-Macaristan 55.000.000 Osmanlı Devleti 29.000.000 Bulgaristan 5.300.000 168.300.000 İtilaf Devletleri: İngiltere 461.000.000 Rusya 181.000.000 A.B.D. 111.000.000 Fransa...
 2. ZeyNoO

  Nüfusun Hızla Artması Çevreyi Nasıl Etkiler?

  Nüfusun Hızla Artması Çevreyi Nasıl Etkiler? Gerek dünyada gerekse ülkemizde insan nüfusu her geçen gün artmaktadır. Nüfusun artması pek çok sorunu beraberinde getirmekle birlikte bu durumun çevre üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde...
 3. dderya

  Nüfus Artışının Milli Gelire Etkisi

  prof.dr.Koray Başol NÜFUS ARTIŞININ DİĞER ALANLARA ETKİSİ Hızlı nüfus artışının diğer alanlara etkisini de büyük bir baskı unsuru olarak görmekteyiz. Bunlar arasında ise, milli gelir, gelir dağılımı, kamu harcamaları, konut ihtiyacı, beslenme durumu, iç göç, kentleşme ve çevre başta...
Top Bottom