nüsha nedir

  1. ZeyNoO

    Nüsha Nedir?

    Nüsha Nedir? TDK' da Nüsha 1. Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri: Bu yazma eserin üç nüshası daha var. 2. Gazete, dergi vb.nde sayı: "Geçende Sarıkamış'ta çıkan Varlık gazetesinin bir nüshası geldi." -F. R. Atay. 3. sf. Benzer, aynı, kopya. Edebiyat terimi olarak nüsha 1...
Top