olay örgüsü

  1. YoRuMSuZ

    Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinlerde Yapı Unsurları

    1) OLAY ÖRGÜSÜ / VAK'A Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın, sebep-sonuç ilişkisine bağlı bir biçimde oluşturdukları organik bütündür. Olay örgüsünü: “eserde nakledilen hadise veya hadiseler zinciri” veya “bir oyunun, hikayenin yahut romanın içinde olan biten her şey”...
Top