olumsuz

  1. ZeyNoO

    Trafiğin Çevreye Olumsuz Etkileri Nelerdir?

    Trafiğin Çevreye Olumsuz Etkileri Nelerdir? Trafiğin çevreye olumsuz etkilerine bakmadan önce “Trafik nedir?” Sorusuna cevap verelim. Trafik; kişilerin, araçların ve hayvanların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine verilen addır.trafiğin olumsuz etkileri Trafiğin çevreye olumsuz...
  2. ZeyNoO

    Olumsuz Duygular ve Olumlamalar

    Olumsuz Duygular ve Olumlamalar Hayatımızda neye inanırsak onu kendimize çekeriz. Everende çekim yasası bu şekilde çalışır. Evren sizin isteklerinizi yerine getirmekle görevlidir ve bu işlemi yaparken sizin için olumlu yâda olumsuz olacağınız düşünmez. Siz inanıp, besleyip istemişsizinizdir ve...
Top