orta çağ

  1. dderya

    Ortaçağda Eğitim

    ORTA ÇAĞ'DA EĞİTİM Orta Çağ’da Doğu’da ve Batı’daki eğitimin temel özelliklerine özetle değinmek uygun olacaktır. Orta Çağ’daki eğitimde amaçlar, ilke ve yöntemler, {konular bakımının Doğuda (özellikle Orta Doğu) İslamiyet’in, Batı’da da Hıristiyanlığın büyük etkileri görülür^ Her iki uygarlık...
  2. dderya

    Orta Çağ Hristiyan Felsefesi

    Orta Çağ Hristiyan Felsefesi Bu dönemde felsefe antik çağın araçlarıyla dini bir dünya görüşünü oluşturma yoluna girmiştir. Oluşturulan dinsel tasarımlı dünya görüşünün çıkış noktasını da Hristiyanlık dini oluşturur. O döneme kadar Yeni Platonculuğun etkisiyle çok tanrıcı yapıda olan antik...
Top Bottom