osmanlı

  1. ZeyNoO

    Osmanlı Öncesi Anadolu'daki Durum ve Anadolu Beylikleri

    Osmanlı Öncesi Anadolu'daki Durum ve Anadolu Beylikleri 13'üncü yüzyılın ikinci yarısından itibaren İhanlıların nüfuzu altına giren Anadolu Selçuklu Devleti asrın sonlarına doğru ziyadesiyle zayıflamış, bir vali kadar hükmü kalmayan son hükümdar II. Gıyaseddin Mesud'un 1308 yılında ölümü ile...
Top