otistik

  1. dderya

    Çocukluk Otizmi

    Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından ÇOCUKLUK OTİZMİ Çocukluk otizmi (Childhood autisma, infantile autism, Kan-ner sendromu). ilk olarak 1943 yılında Kanner tarafından tanımlanmıştır. Otizm (Autism): Bireyin dış dünyanın gerçeklerinden uzaklaşıp kendine özgü, özel bir dünya yaratması ve...
  2. ~meLek~

    Otizm Nedir?

    Otistik Çocukların Eğitimi nasıl olmalıdır? 1.Otizm Nedir ? Otizm bireyi gördüklerini duyduklarını ve duyumsadıklarını doğru algılamaktan alıkoyan ömür-boyu süren bir gelişim bozukluğudur. Bu sosyal ilişkilerde iletişimde ve davranışlarda ciddi sorunlar doğurur. Otistik bireyler konuşma ve...
Top Bottom