pasif bağışıklık

  1. Suskun

    Bağışıklık Sistemi Nedir ?

    Bağışıklık Sistemi - Bağışıklık Sistemi Nedir Bağışıklık Sistemi Organları Bağışıklık sisteminin organları lenfoid dokulu organlardır. Bu organlar, birincil lenfoid organlar ve ikincil lenfoid organlar olarak iki grup halinde incelenseler de birbirleriyle sürekli ilişki halindedirler. Birincil...
Top Bottom