patristik felsefe

  1. dderya

    Orta Çağ Hristiyan Felsefesi

    Orta Çağ Hristiyan Felsefesi Bu dönemde felsefe antik çağın araçlarıyla dini bir dünya görüşünü oluşturma yoluna girmiştir. Oluşturulan dinsel tasarımlı dünya görüşünün çıkış noktasını da Hristiyanlık dini oluşturur. O döneme kadar Yeni Platonculuğun etkisiyle çok tanrıcı yapıda olan antik...
Top Bottom