program başlatma

  1. YoRuMSuZ

    Programı Yeniden Başlatma Kodu

    Delphi 2007 den sonraki sürümlerde ve yeni işletim sistemlerinde programı yeniden başlatmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz... var FullProgPath:AnsiString; begin FullProgPath := Application.ExeName ; WinExec(@FullProgPath[1], SW_SHOW); Application.Terminate;
Top Bottom