psikoz

  1. dderya

    Çocukluk-Gençlik çağında birden bire başlayan psikozlar

    ÇOCUKLUK ve GENÇLİK ÇAĞINDA BİRDENBİRE BAŞLAYAN PSİKOZLAR Hastalık öncesinde, bedensel, ruhsal bozukluğu olmayan, genel Barak 10-17 yaş dilimi arasında ortaya çıkan, birdenbire başlayan yinelemeler gösteren kısa süren psikoz tablolarıdır. Psikoz belirtileri iki uçlu duygulanım bozukluğuna ya da...
Top