reduction

  1. dderya

    Sıfat cümleciklerinde REDUCTION-OMISSION farkı

    REDUCTION, relative clause'un kısaltmasıdır. Yani relative clause komple değişir ve Ving/having V3/to V1 vs.'ye dönüşür. Who/which/that vs.'den sonra verb varsa reduction yapabiliriz. -Andrew failed the exam again, which disappointed us all. -Andrew failed the exam again, disappointing us all...
  2. dderya

    Reduction of Relative Clauses

    RELATIVE CLAUSE’LARIN KISALTILMASI (Reduction of Relative Clauses) A. Present Participle ile Yapılan Kısaltma: Relative Clause cümlesi 'active' cümle yapısında iken 'Simple Present, Present Progressive, Simple Pastve Past Progressive* Tense’leri 'Relative Pronoun* u atıp hemen arkasından gelen...
Top Bottom