resim ve heykel

  1. dderya

    Türkiye'deki Tüm Güzel Sanatlar Galerileri, Adres Ve Telefonları

    Güzel Sanatlar Galerileri Güzel Sanatlar Galerilerinin kuruluş amacı; Sanatçılarımıza sanat eserlerini sergileme kolaylığı sağlamak, Yetenekli genç sanatçıları desteklemek, Plastik sanatlar zevkini yaymak ve geliştirmek, Plastik sanatlar alanında konferans, açıkoturum, film ve dia...
Top