resimlerle anlatım

  1. YoRuMSuZ

    Çocuklar Resimlerle Anlatır

    Resim, çocuğun sınırlı kelime haznesiyle kurmaya çalıştığı sözel ifadesinin tamamlayıcısıdır. Çocuğun anlama, yetenek ve yaratma gücünün yansıması olarak ortaya çıkan resim etkinliği, aynı zamanda zihinsel gelişimin bir göstergesi olarak da dikkati çeker. Bir resim defterinde gülümseyen güneş...
Top Bottom