ribozom

  1. YoRuMSuZ

    Hücre Hakkında Ansiklopedik Bilgi

    Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Hücre, (İng. Cell); Latince küçük odacık anlamına gelen "cellula" kelimesinden Robert Hooke tarafından türetilmiştir. Robert Hooke, mikroskopla incelemekte olduğu şişe mantar parçasının yan yana...
Top Bottom