roman

  1. Papatya

    Göremediğimiz Tüm Işıklar / Anthony Doerr

    New York Times - Yılın en iyi on kitabından biri Goodreads ve Wall Street Journal - Okuyucu tercihleriyle yılın en iyi tarihi romanı Amazon - Yılın en iyi üç kitabından biri Apple - Yılın kitabı The Guardian -Yılın en iyi kitaplarından biri Kirkus - Yılın en iyi romanı Library Reads, Hudson...
  2. Suskun

    Masal ile Roman arasındaki benzerlik ve farklılıklar

    ROMAN Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların yer, zaman ve kişiye bağlanarak anlatıldığı uzun soluklu eserlere roman denir. *Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. *Romandaki bütün olaylar belli bir olay etrafında gelişir.Ana olay etrafında olaycıklar vardır. *Şahıs...
Top Bottom