ruh sağlığı

  1. dderya

    Kültür ve Ruh Sağlığı

    Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından... kültür, ruh sağlığı KÜLTÜR VE RUH SAĞLIĞI Ruhsal bozukluklann ve hastalıkların ortaya çıkmasında kültürün alt kültürün ve azınlık kültürünün etkisini araştırmak oldukça zor, hatta olanaksızdır. Bilindiği gibi kültürü etkileyen, I kültür değişmelerine...
  2. dderya

    Ruh Sağlığı ve Önemi

    Prof. Dr. Mustafa YILMAN Sağlığı tanımlamak hastalığı tanımlamaktan daha zordur. Genelde sağlık; bedensel, ruhsal ve toplumsal iyilik hali olarak tanımlanır.Tıpta belli belirtiler bir arada görülünce belli bir hasta lık tanısı konur.Ancak her belirti kişinin sağlıksız olduğunu göstermez.Nitekim...
Top Bottom