ruhbilim öğretileri

  1. dderya

    Bireysel Ruhbilim Öğretileri

    Özcan Köknel'in KİŞİLİK kitabından alıntılar BİREYSEL RUHBÎLÎM ÖĞRETİLERİ Bireysel olanların en eskisi yapısal ruhbilim öğretisidir. YAPISAL RUHBİLİM ÖĞRETİSİ (Structural Psychology) Bu akım kişiliği yapı bakımından inceler. Kişilik gelişmesi ve davranışların, bilinci oluşturan algı, düşünce...
  2. dderya

    Ruhbilim Öğretileri

    Özcan Köknel'in KİŞİLİK kitabından alıntılar RUHBİLİM ÖĞRETİLERİ Kişiliğin oluşması ve gelişmesi için gereken gücün kaynağı, her çağda insanların ilgisini çeken ancak günümüzde bile açıklığa kavuşamamış bir sorun olmuştur. İçgüdüler ve dürtülerle dünyaya gelen bebeğin duyan, düşünen, çalışan...
Top