sadeleştirme

  1. Egtmci

    6. Sınıf Kesirleri Genişletme ve Sadeleştirme

    Kesirleri önceki konumuzda anlatmıştık, şimdi ise kesirleri genişletmeyi ve sadeleştirmeyi öğrenelim. KESİRLERİ GENİŞLETME Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarparsak kesrin değeri değişmez. Buna kesirlerin genişletilmesi denir. Örnek olarak inceleyelim: KESİRLERİ SADELEŞTİRME Bir...
Top Bottom