safra

  1. nestling_

    Safra Taşı

    Safra kesesi taşları, safra eksesinin en sık görülen hastalığıdır. Bunlar kolesterol ve bilirubin içerikli olmasına göre kolesterol taşları ve bilirubin taşları olarak adlandırılır. En sık görülen taşlar kolesterol taşlarıdır. Yaş ilerledikçe taş oluşma riski artar; ayrıca kadınlarda bu hastalık...
Top Bottom