şamanizm

  1. dderya

    İyiyle Kötüyü Uzlaştırma Çabası: Büyü/Büyü Hakkında Bilgiler/Büyü ve Şamanizm

    İyiyle Kötüyü Uzlaştırma Çabası: Büyü İlk insanlar, hiçlik yok olma, ölüm korkusuna karşı ölümsüzlüğe ulaşmak, doğaüstü güçlerle, tanrıyla birleşip bütünleşmek, uzlaşmak için büyüden yararlanmışlardır. Dilimizde büyü sözcüğü sihir, tılsım sözcükleriyle eşanlamda kullanılmış olup bu sözcüklerin...
Top