sanık hakları

  1. aykan_65

    Şüpheli ve Sanık Hakları

    Şüpheli ve sanığın müdafiden yararlanma hakkı Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafinin (avukat) yardımından yararlanabilir; kanunî temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir. Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç...
Top