savaş

  1. dderya

    Yugoslavya’nın Parçalanması Için Savaşlar

    Yugoslavya’nın Parçalanması İçin Savaşlar Sırbistan’ın Balkan Savaşı’ndan itibaren Rusya tarafından güney Slavlarını temsil eden ayrıcalıklı ülke olarak kollanması Birinci Dünya Savaşı’nın çıkışında küçümsenmeyecek bir role sahiptir. Savaş boyunca Avusturya ve Almanlara karşı mücadele etmesi de...
  2. ZeyNoO

    Kurtuluş Savaşında Ulus Olma Bilinci Adlı Kompozisyon

    Kurtuluş Savaşında Ulus Olma Bilinci Adlı Kompozisyon Birinci Dünya Savaşının başlamasından hemen önce Balkan dağları dumanlı, Anadolu yaylaları karlıydı. Yenik bitirilen savaşlar moralleri bozmuş, yitirilen topraklar inancın yitirilmesine yol açmıştı. En acısı yıllarca Osmanlı egemenliğinde...
Top Bottom