secde zikri

  1. wien06

    Namazın Tercümesi

    İftitah tekbiri: Allah(c.c.)-u Ekber: Allah(c.c.) herkes ve her şeyden büyüktür. Subhaneke Tercümesi: Süb haanekellâahümme ve bihamdik. Ve tebâarakesmük ve teâalâa ceddük velâa ilâahe gayrük: Ey Allah(c.c.)ım! Seni noksanlıklardan tenzîh eder. Bütün kemâl sıfâtlarıyla tavsif ederim. Sana...
Top Bottom