şehirleşme

  1. dderya

    Cumhuriyet'ten Sonraki Şehirler ve Şehirleşme

    Cumhuriyet'ten Sonraki Şehirler ve Şehirleşme Cumhuriyetin kurulmasından sonra, Türkiye'de sosyal ve ekonomik alandaki gelişmelere bağlı olarak, eski donemde kurulan şehirlerde son derece önemli gelişme ve değişmeler olmuştur. Nitekim 1927'de 10 000 ve daha fazla nüfusa sahip şehir ve...
Top