senet

  1. dderya

    Seneti Icraya Vermek Için Ne Yapmak Gerekir

    Ödenmeyen senet için eğer senet bankaya verilmişse ve ya noter ile bir protesto yollanmış ise protesto tarihinden hemen sonra , eğer verilmemişse ödeme tarihinden hemen sonra icraya vermek suretiyle icra takibi talebinde bulunulabilir. Takip borcunun borcunu devlet zoruyla ödemesi için...
Top