şiddet

  1. dderya

    Çocuğun Örselenmesi

    Çocuğun Örselenmesi Geniş anlamda, ailenin, annenin, babanın, çevrenin, toplumun çirkin, eksik, hatalı, kötü, olumsuz davranması çocuğun ve gencin bedensel ve ruhsal bakımdan örselenmesine, zarar görmesine yol açar. Bu örselenme annenin döl yatağında başlayabilir. Gebelik süresinde beden ve...
  2. ZeyNoO

    Kadına Şiddet Konulu Kompozisyon

    Kadına Şiddet Konulu Kompozisyon Kadınlar evimizin baş tacı oldukları gibi onlar yaratılırken erkekler tarafından şiddet görsün diye değil korunsun diye yaratılmışlardır. Toplum içerisinde yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi kadınlara yapılan şiddetlerdir. Ülkemiz kadınlara şiddet konusunda...
Top Bottom