sıfırın bulunuşu

  1. Suskun

    0'in BulunuŞu Ve Önemİ

    0'in BulunuŞu Ve Önemİ Ondalık sisteminde sıfır rakamının bulunuşu matematiğe çok büyük bir hizmet vermiştir. O güne kadar kullanılan latin rakamlarında sıfır olmadığı için matematik işlemleri pek güç yapılıyordu. Sıfır için, ayrı bir özel işaretin bulunuşu ve basamak fikrinin ustaca...
Top