sıralama

  1. Egtmci

    Kesirleri Büyükten Küçüğe Doğru Sıralama

    Not: Kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanması anlatılmıştır. Küçükten büyüğe sıralamak için işlemin tersiniz yapınız... Payları Aynı Olan Kesirleri Büyükten Küçüğe Sıralama Payları aynı olan kesirleri sıralarken paydası küçük olan kesir en büyüktür. Paydası büyük olan ise en küçük...
Top Bottom