siyasi parti

  1. dderya

    Siyasi parti nedir? Ülkemizde Siyasi Partiler

    Demokratik yönetimlerin temel yapısını siyasal partiler oluşturur. Parti ve Arapça’dan dilimize giren, parti karşılığı kullanılan '‘fırka" sözcüğü, sözcük anlamıyla bölüm, kısım, grup, insan topluluğudur. Siyasal dilde farklı düşünce, fikir, görüş çevresinde birleşip bütünleşmiş insanları...
Top