son buzul döneminde olanlar

  1. dderya

    Kuvaterner (IV. Zaman)

    Kuvaterner (IV. Zaman) En az 4 belirgin buzul ve buzuburası devrenin yaşandığı Kuvaırmcr, yaklaşık 2 .000. 000 yıllık kısa bir jeolojik zaman olmasına karşın, dünya genelinde çok farklı pakocoğrafya ortamlarının oluştuğu zamandır. Olasıya! dönemlerde soğuk iğne ormanlar ve yaprağını döken...
Top