sosyal kulüpler

  1. YoRuMSuZ

    Fotoğrafçılık Kulübü

    SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ OKULUN ADI : ..................................... SOSYAL KULÜBÜN ADI : FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin...
Top